Norrhavet 10 för- och nackdelar med att anställa misfits, utbrända, punkare och annat löst folk Copy 8

Hur du bygger ett varumärke som inte passar alla

När vi på Norrhavet tittar på ett varumärke så behöver vi reta ut ett par frågetecken innan vi börjar skapandeprocessen. Däribland målgruppen i detalj men också om varumärket är nytt, gammalt, om det ska levla upp och vad bolaget bakom varumärket har för avsikt med varumärket i långa loppet.