Affärsutveckling ↬

Överlev i en konkurrenskraftig marknad med smarta strategiska manövrar som förflyttar er och gör er framtidssäkra.

Affärsutveckling är nödvändigt för att överleva och växa som företag

Affärsutveckling handlar om att utveckla och förbättra en verksamhet, ofta med målet att öka lönsamheten och attraktiviteten på marknaden. Detta kan innebära att man tittar på olika aspekter av verksamheten, såsom affärsmodellen, produkter och tjänster, marknadsföring och försäljning, eller interna processer och strukturer.

Genom att ständigt fokusera på att effektivisera och förbättra verksamheten kan man öka lönsamheten, attrahera nya kunder och samarbetspartners, och förbättra sin position på marknaden.

Med Norrhavets metod väljer du själv hur involverad du vill vara i ett projekt med oss

(1) Insyn

Det här alternativet ger Norrhavet all kontroll från idé, planering, genomförande och leverans. Ni får endast insyn när beslut måste tas i de olika faserna. 

Passar dig som:

 • vågar släppa kontrollen
 • har tillit till vår kreativa förmåga
 • har tillit till vår förmåga att leverera
 • har modet att ta nästa steg utan kontroll

(2) Samarbete

Det här alternativet gör dig och Norrhavet till partners, vi samverkar genom projektet och arbetar agilt för att verkställa målen och leveranserna.

Passar dig som:

 • vill ha kontroll
 • har tillit men vill kunna bestämma riktning
 • har mod men värdesätter struktur och förutsägbarhet

(3) Stöd

Det här alternativet ger dig tillgång till Norrhavets experter, samarbetspartners och nätverk. Du får möjlighet att nyttja vår kunskap i ditt projekt.

Passar dig som:

 • vill ha ett bollplank
 • vill veta om riktningen är rätt
 • ha lite mer kött på benen
 • stöd från extern expert

Affärsutveckling

Våra styrkor i affärsutveckling ger er rätt förutsättningar att ställa er i framkant

Att paketera sina tjänster, produkter och budskap kan ha många olika effekter, både för företaget och för kunden.

Ett av de viktigaste syftena med att paketera sin kommunikation är att skapa en tydlig bild av vad företaget erbjuder och vad kunden kan förvänta sig. Genom att presentera tjänsterna och produkterna på ett tilltalande sätt och förklara deras fördelar och egenskaper kan man öka intresset hos kunden och öka sannolikheten för försäljning.

En annan effekt av att paketera sin kommunikation är att man kan skapa en starkare och mer professionell image för företaget. Genom att välja rätt ord och ton och presentera tjänsterna på ett tilltalande sätt kan man ge intrycket av att företaget är pålitligt och seriöst, vilket kan öka förtroendet hos kunden.

Att paketera sin kommunikation på rätt sätt kan också ge kunden en känsla av värde och kvalitet. Genom att presentera tjänsterna och produkterna på ett tilltalande sätt och förklara deras fördelar och egenskaper kan man ge intrycket av att man erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster, vilket kan öka kundens motivation att köpa.

Sammantaget kan att paketera sin kommunikation ha många olika effekter, och genom att göra det på rätt sätt kan man öka intresset hos kunden, skapa en starkare och mer professionell image och ge kunden en känsla av värde och kvalitet. Allt detta kan i sin tur öka försäljningen för företaget.

Paketering av tjänster och produkter är en viktig del av affärsutveckling och sälj- och marknadsperspektivet. Det handlar om att sätta samman olika element i en komplett lösning, så att kunden/målgruppen enkelt kan förstå vad de köper och företaget kan sälja det på bästa möjliga sätt.

För att lyckas med paketering av tjänster och produkter är det viktigt att förstå sina kunder och deras behov. Det kan innebära att man tittar på olika marknadssegment och anpassar paketeringen efter deras specifika önskemål och preferenser. Det kan också innebära att man utvecklar olika paketeringar för olika målgrupper eller marknadssegment.

Genom att paketera tjänster och produkter på ett smart sätt kan man öka försäljningen och attraktiviteten på marknaden. Det kan också underlätta för kunden att förstå vad de köper och bidra till en mer positiv kundupplevelse. Paketering av tjänster och produkter är därför en viktig del av affärsutveckling och sälj- och marknadsperspektivet, och kan vara avgörande för att öka lönsamheten och växa som företag.

Att utöka affärsområden till flera olika marknader och målgrupper är en viktig strategi för att fördela riskerna inom en verksamhet. Genom att inte ha alla ägg i samma korg kan man minimera den negativa effekten om något går snett på en specifik marknad. Detta är särskilt viktigt i en orolig ekonomisk miljö där marknaden kan förändras snabbt och oväntat.

Utöka affärsområden är också ett bra sätt att identifiera vilka affärsområden som fungerar väl och vilka som inte gör det. Genom att jämföra olika marknader och målgrupper kan man se vilka produkter och tjänster som efterfrågas och vilka som inte gör det, och därmed anpassa sin verksamhet för att möta kundbehovet.

Syftet med att utöka affärsområden är att öka lönsamheten och attraktiviteten på marknaden, samt att minska riskerna för verksamheten. Genom att vara brett diversifierad kan man säkerställa att verksamheten har en stark och stabil grund att stå på, vilket är avgörande för att överleva och växa i en alltmer tuff konkurrens.

Genom att ha en tydlig riktning kan man skapa en gemensam vision och målbild för verksamheten, vilket är avgörande för att driva affärsutvecklingen i rätt riktning.

Att säkerställa riktning innebär att man tittar på långsiktig planering och strategi för verksamheten. Det handlar om att definiera mål och visioner, och att skapa en handlingsplan för att nå dessa mål. Det kan också innebära att man tittar på marknadsföring och försäljning, produktutveckling, affärsmodellen, och interna processer och strukturer.

Förändring och innovation är två viktiga komponenter i alla verksamheter, oavsett bransch och storlek. De är avgörande för att hålla verksamheten relevant och attraktiv på en marknad som ständigt förändras och utvecklas.

Förändring handlar om att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar, oavsett om det rör sig om teknologiska förändringar, förändrade marknadsförhållanden, eller andra omständigheter. Genom att ständigt följa med i utvecklingen och anpassa verksamheten kan man säkerställa att man håller sig relevant och attraktiv på marknaden.

Innovation handlar om att skapa något nytt, oavsett om det rör sig om en ny produkt, tjänst, affärsmodell, eller annat. Innovation är avgörande för att skapa fördelar på marknaden och attrahera kunder och samarbetspartners. Genom att ständigt söka efter nya idéer och lösningar kan man skapa en dynamisk och lönsam verksamhet.

Förändring och innovation är nödvändigt för alla verksamheter eftersom det handlar om att hålla verksamheten relevant och attraktiv på en marknad som ständigt förändras. Genom att ständigt följa med i utvecklingen, anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar, och skapa nya idéer och lösningar kan man säkerställa att verksamheten håller sig konkurrenskraftig och lönsam på lång sikt och den delen är Norrhavet den perfekta partnern till.

Ska vi slå följe?

Dags att göra något åt saken!

Är tanken marinerad eller behöver du mer kött på benen innan du kan ta beslut? Hör av dig till oss så berättar vi mer. 

Norrhavet symbol negativ

Du hittar chattsymbolen längst ned i höger hörn på skärmen.