Case / ElektronikBranschen

ElektronikBranschen — Rebranding

Bakgrund

Vi fick i uppdrag att genomföra rebranding av branschorganisationen ElektronikBranschen.

ElektronikBranschen arbetar för att skapa bättre villkor för elektronikbranschen. Bland deras medlemsföretag hittar vi globala elektronikföretag men även mindre nordiska kedjor. Deras identitet behövde en uppryckning för att möta framtiden och den moderna användarens behov — och det uppdraget fick Norrhavet.

Norrhavet har omvandlat ElektronikBranschens identitet och varumärke på ett sätt som överträffade våra förväntningar. Det var en utmaning att återuppfinna oss själva i en ständigt föränderlig bransch, men Norrhavet lyckades inte bara möta denna utmaning – de förvandlade den till en möjlighet. 

De har skapat en ny identitet som verkligen speglar vilka vi är och är enkel att arbeta med i vardagen. Norrhavets förmåga att förstå och förmedla kärnan i vår verksamhet har inte bara stärkt vårt varumärke utan även vår synlighet. Vi ser fram emot att jobba med Norrhavet som partner i framtiden.

Pernilla Enebrink, VD ElektronikBranschen

Historia

ElektronikBranschen, har ett mångårigt samarbete med Norrhavet som också tagit fram en nytolkning av varumärket CirkuleraMera.nu. ElektronikBranschen arbetar för att förbättra villkor inom elektroniksektorn. 

Genom aktiv dialog med politiker och beslutsfattare strävar de efter att ge en klar bild av branschens möjligheter och utmaningar, samtidigt som de tar hänsyn till dess miljöpåverkan. De är en viktig remissinstans och stödjer våra medlemmar i att följa och påverka lagstiftning, vilket förstärker branschen.

Rebranding

Rebrandingen var nödvändig för att ElektronikBranschen effektivt ska kunna navigera i framtida marknadstrender och uppfylla förändrade kundförväntningar. Den nya designen förenar en stiliserad ”on/off-knapp” med ett liggande ”E”, integrerade inom en omslutande cirkel, vilket ger en modern och sammanhängande visuell identitet.

Denna design bygger vidare på den tidigare symbolen av en on/off-knapp och förstärker varumärket genom att införliva dynamiska element, ett kraftigare typsnitt och en utvidgad färgpalett. Dessa förändringar syftar till att skapa en mer distinkt och sammanhängande identitet för ElektronikBranschen.

Leverans

Vad vi levererat

Vi har levererat en rebranding av ElektronikBranschens. En grundläggande identitet att bygga vidare på i takt med att de får utökat ansvar för sina frågor. 

Vill du veta mer om ElektronikBranschen?

Vi rekommenderar att besöka deras webbplats för ytterligare information. 

Starta ett projekt med oss på Norrhavet

Ta tillfället i akt att starta ett projekt med oss — Vi ser fram emot att höra från dig!

AI