Case / Kansei

Kansei — Framtidens hälsokliniker.
Framtagning en ny startup.

Bakgrund

I klassisk Norrhavetanda så föddes idéen till Kansei genom ett tidigare projekt med kunden. En visionär dialog om något större än den enskilda kliniken som gav mersmak och mynnade ut i något storslaget.

Kansei är ett nytt varumärke och ett nytt företag där Norrhavet fått i uppdrag att ta fram allt från namnet på företaget, till strategi, branding, kommunikation och webb men även en hel del affärsutveckling och innovativa förflyttningar. Kansei kombinerar två världar; det nordiska och japanska och tillsammans byggde vi konceptet ”Nordisk Zen” som nu ligger till grund för Kansei’s nya flaggklinik på Upplandsgatan, Odenplan i Stockholm och som öppnar under 2024. 

Norrhavet has been an invaluable partner in the development of Kansei. It’s evident how seriously the Norrhavet team has taken our vision and what we’re creating. We’re laying the groundwork for something that we fundamentally believe can make a significant impact on the industry, and we’re grateful to be partnered on this journey with Norrhavet. 

Their expertise and dedication to truly understanding our company have provided us with the economic space needed as a small business unable to afford a large staff. Norrhavet’s consulting services have not only contributed to our growth but have also been instrumental in shaping the direction of our development. Looking to the future, I see our collaboration with Norrhavet continuing to flourish, bringing further innovation and success to Kansei.

Carl-Robert Kårell, CEO & Founder Kansei

Namn och brand

Norrhavet har stått för framtagningen av namnet Kansei och byggt det varumärke som identifierar Kansei. Kansei utalas kanji på Japanska och översätts till uttalet [Kan•se•j] på Svenska och betyder emotionell respons på Japanska. Namnet syfte signalerar att kliniken har ett fokus på helhetshälsa i kombination med att namnet är enkelt att minnas och lätt blir kopplat till Japan, något vi varit noga med att förankra i namnet och varumärkets identitet.

Strategi och position

Vi har förankrat konceptet ”Nordisk Zen” med Kansei och skapat en koppling mellan den nordiska minimalismen och minimarizumu som är dess motsvarighet i Japan. Du möter konceptet i dels den grafiska profilen men även på klinikerna. 

Vi har även identifierat glapp på marknaden för kunden och gjort en gedigen marknadsanalys för att positionera företaget på en unik position vilket givit underlag till en strategi för såväl digitalt som fysiskt. 

Design och webbproduktion

Vi har designat hela webbplatsen och dess underliggande undersidor med tillhörande kommunikation i Figma. Vi har noga paketerat företagets tjänsteerbjudande och byggt en tydlig struktur i kundresan genom webbplatsen. 

Därpå har vi producerat webbplatsen i WordPress och utbildat kunden i hur den utvecklas löpande.

Bara början

Vad vi levererat

Pågående projekt

Planerna är många för Kansei, såväl digitalt som fysiskt. Vi har ett fortsatt uppdrag att leverera mot målet att Kansei ska bli den främsta hälsokliniken i Norden och strategin för att ta sig dit är utstakad och konkret.

Hör av dig till oss

Känner du dig inspirerad? Hör av dig till oss så sätter vi upp ett förutsättningslöst möte och pratar om era utmaningar och hur vi tillsammans kan möta era visioner och mål.

AI