Case / Zenya AI

Zenya AI — AI-Plattform för egenbehandling av muskuloskeletal smärta.

Bakgrund

Grundtanken med Zenya är att den ska hjälpa tusentals människor med muskuloskeletal smärta, och ersätta många av besöken hos en naprapat, kiropraktor och rehabiliter men även avlasta vården.

Det finns en stor mängd människor i vårt samhälle som lider av onödig smärta. Ett besök hos en naprapat, kiropraktor eller rehabiliteringsspecialist är ofta kostsamt och kräver ofta återbesök och långa ledtider innan smärtan avtar (om den gör det innan plånboken blöder). Det finns en stor gråzon med människor som går runt med smärta helt i onödan och genom det föddes idéen till Zenya, som ägs av Kansei AB.

Working with Norrhavet in the evolution of Zenya has been a transformative experience. The team at Norrhavet has gone above and beyond in their efforts to get to know our business intimately, acting not just as consultants but as true partners in our journey. Their commitment to understanding our unique challenges and objectives has allowed us to create a niche for ourselves in a competitive market. 

With Norrhavet’s support, we’ve been able to innovate and grow, making the most of the limited resources we have as a small enterprise. Their contribution has been a major factor in our development, providing us with the tools and insights necessary to expand our business. 

As we look ahead, I’m excited about the possibilities that lie before Zenya, confident that with Norrhavet by our side, the future is bright and full of potential.

Carl-Robert Kårell, CEO & Founder Kansei

Namn och design

Norrhavet har tagit fram namnet till Zenya och dess koncept. Namnet är nära förknippat med dess ägare, Kansei AB som är vår uppdragsgivare i projektet. Vi har designat hela plattformen från wireframes och koncept till den aktuella versionen av plattformen som idag finns tillgänglig på marknaden. 

AI-teknik

Zenya använder flera olika LLM’s för att säkra sitt resultat. Vi har utvecklat en helt unik plattform som gör det möjligt att styra den kvalitativa utgången för varje användare som nyttjar plattformen. Det innebär att vi skapat en plattform som är oberoende av en specifik LLM-leverantör utan drar nyttan av flera samtidigt, vilket gör driften av tjänsten säkrare än att nyttja exempelvis endast Open AI’s Chat GPT. 

Tjänsteutveckling

Vi har utvecklat tjänsten utifrån konsumentens behov, dels i kundresan genom tjänsten, men också prispaketeringen och funktionsbehov i plattformen. Över tid kommer även nya funktioner och nivåer att kompletteras på plattformen, vilka kommer göra tjänsten ännu mer populär.

Vad kan man göra?

Zenya är designad för att hjälpa personer med en rad olika hälsoproblem, särskilt inriktad på att identifiera, diagnostisera och föreslå behandlingsplaner för muskuloskeletala störningar. Oavsett om personen upplever ryggsmärtor, muskelsträckningar, ledvärk eller andra muskuloskeletala problem kan Zenya vägleda genom en första bedömning. Den erbjuder rekommendationer om övningar, livsstilsjusteringar och när nödvändigt, råd att konsultera en vårdgivare. Zenya strävar efter att vara din första resurs för frågor om hälsa i tidiga skeden, genom att ge stöd i att hantera och förstå symtom.

Vilka diagnoser kan Zenya ställa?

Zenya är specialiserad på muskuloskeletala problem och kan ställa diagnoser inom detta område. Den är utrustad för att förstå ett brett spektrum av symtom relaterade till ben, muskler, leder och senor. Genom att analysera informationen personen delar kan Zenya hjälpa till att identifiera vanliga tillstånd som stukningar, sträckningar, artrit eller disksjukdomar, och vägleda mot nästa steg för vård och hantering.

Träning av Zenya AI

Zenya tränas med miljarder datapunkter för att kunna simulera varje tänkbar väg genom denna höstack. Denna omfattande träning gör att Zenya kan ta emot ny information, jämföra den med tidigare erfarenheter lagrade i sitt minne, och välja den mest sannolika diagnosen baserat på tillgängliga data. När Zenya får ett nytt patientfall, använder den sin tränade kapacitet att analysera symptomen och jämföra dem med tidigare kända fall. Genom att matcha symptombilder och troliga diagnoser med befintliga data, kan Zenya snabbt dra slutsatser och föreslå den mest sannolika diagnosen.

Leverans

Vad vi levererat

Pågående projekt

Vi har en tydlig plan för utvecklingen av Zenya och har stora planer tillsammans med kunden att förverkliga dessa. Såväl tekniken som uppskalning och breddning av nya funktioner. Arbetet med Zenya har bara börjat och det vi idag ser är endast en Beta. 

Hör av dig till oss

Känner du dig inspirerad? Hör av dig till oss så sätter vi upp ett förutsättningslöst möte och pratar om era utmaningar och hur vi tillsammans kan möta era visioner och mål.

AI