Design ↬

Design är nyckeln till kundupplevelsen och på Norrhavet är vi experter på att skapa maximal kundlojalitet.

Använd design för att maximera kundlojaliteten

Kundupplevelsen är grunden för att bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag och maximera kundlojaliteten. Våra seniora och kreativa designers använder insikter de hämtar från er, datapunkter från trender och målgrupp och omvanldar dessa till framgångsresor.

Vi arbetar med alla former av design, inklusive visuell design, gränssnittsdesign, produktdesign, videoskapande, paketering av kommunikation (copy) och varumärkesutvecklande där hela kunduppevelsen (CX) är inkluderad.

Med Norrhavets metod väljer du själv hur involverad du vill vara i ett projekt med oss

(1) Insyn

Det här alternativet ger Norrhavet all kontroll från idé, planering, genomförande och leverans. Ni får endast insyn när beslut måste tas i de olika faserna. 

Passar dig som:

 • vågar släppa kontrollen
 • har tillit till vår kreativa förmåga
 • har tillit till vår förmåga att leverera
 • har modet att ta nästa steg utan kontroll

(2) Samarbete

Det här alternativet gör dig och Norrhavet till partners, vi samverkar genom projektet och arbetar agilt för att verkställa målen och leveranserna.

Passar dig som:

 • vill ha kontroll
 • har tillit men vill kunna bestämma riktning
 • har mod men värdesätter struktur och förutsägbarhet

(3) Stöd

Det här alternativet ger dig tillgång till Norrhavets experter, samarbetspartners och nätverk. Du får möjlighet att nyttja vår kunskap i ditt projekt.

Passar dig som:

 • vill ha ett bollplank
 • vill veta om riktningen är rätt
 • ha lite mer kött på benen
 • stöd från extern expert

Designtjänster

Djupdyk i våra designtjänster

Att paketera sina tjänster, produkter och budskap kan ha många olika effekter, både för företaget och för kunden.

Ett av de viktigaste syftena med att paketera sin kommunikation är att skapa en tydlig bild av vad företaget erbjuder och vad kunden kan förvänta sig. Genom att presentera tjänsterna och produkterna på ett tilltalande sätt och förklara deras fördelar och egenskaper kan man öka intresset hos kunden och öka sannolikheten för försäljning.

En annan effekt av att paketera sin kommunikation är att man kan skapa en starkare och mer professionell image för företaget. Genom att välja rätt ord och ton och presentera tjänsterna på ett tilltalande sätt kan man ge intrycket av att företaget är pålitligt och seriöst, vilket kan öka förtroendet hos kunden.

Att paketera sin kommunikation på rätt sätt kan också ge kunden en känsla av värde och kvalitet. Genom att presentera tjänsterna och produkterna på ett tilltalande sätt och förklara deras fördelar och egenskaper kan man ge intrycket av att man erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster, vilket kan öka kundens motivation att köpa.

Sammantaget kan att paketera sin kommunikation ha många olika effekter, och genom att göra det på rätt sätt kan man öka intresset hos kunden, skapa en starkare och mer professionell image och ge kunden en känsla av värde och kvalitet. Allt detta kan i sin tur öka försäljningen för företaget.

En bra kundupplevelse är avgörande för att en kund ska komma tillbaka och använda tjänsten eller produkten igen. Det är också viktigt för att bygga upp förtroende hos kunden och för att skapa en stark relation mellan företaget och kunden.

Genom att ge kunden en positiv upplevelse kan man öka sannolikheten för att kunden väljer att köpa igen och att rekommendera företaget till andra. Det kan också bidra till att skapa ett gott rykte och ett starkt varumärke för företaget.

För att bygga upp en bra kundupplevelse är det viktigt att fokusera på att ge kunden den service och den hjälp som de behöver, och att göra det på ett trevligt och tillmötesgående sätt. Det kan också vara viktigt att erbjuda bekvämligheter och fördelar för kunden, till exempel genom att erbjuda olika betalningsmetoder eller möjlighet att boka tjänster online.

Genom att bygga upp en bra kundupplevelse kan man skapa en starkare relation med kunden och öka försäljningen för företaget.

En bra varumärkesidentitet är viktig för att skapa en stark och igenkännbar image för ett företag och dess produkter och tjänster. Det handlar om att skapa en unik och konsekvent bild av företaget, som är lätt att känna igen och minnas.

En stark varumärkesidentitet bidrar till att skapa förtroende hos kunden och öka sannolikheten för att kunden väljer att köpa igen. Det kan också bidra till att skapa en starkare relation mellan företaget och kunden och öka lönsamheten för företaget. Men också relationen internt.

På Norrhavet fokuserar vi på nya varumärken och re-branding primärt eftersom vårt mål är att stödja storslagna idéer och utveckla förflyttelse i rätt riktning.

Digitala kanaler är idag en av de viktigaste inkomstfunktionerna för företag och det är viktigt att de håller sig uppdaterade med den senaste tekniken och trenden samt att de möter kundens förväntningar. För att kunna göra detta utvecklar vi våra kanaler så att allt hänger ihop och ofta gör vi detta genom att använda oss av koncept eller Proof of Concept (PoC). PoC hjälper oss att utvärdera om en idé eller teknik är möjlig att genomföra i verkligheten och om den kan leverera det värde som förväntas. Genom att använda oss av PoC kan vi säkerställa att våra digitala kanaler håller hög kvalitet och möter kundens förväntningar.

Här ingår även workshops, designsprintar och liknande funktioner som går från idé till slutprodukt. 

Webbdesign och digital design är två viktiga områden för oss på Norrhavet. Vi är experter på att skapa attraktiva och användarvänliga lösningar för våra kunder.

Webbdesign handlar om att skapa en visuellt tilltalande och funktionell webbsida. Vi tar hänsyn till användarvänlighet, navigering och estetik för att skapa en webbsida som är lätt att använda och ger en positiv användarupplevelse men som också fokuserar på att konvertera besökare till betalande kunder.

Digital design handlar om att skapa grafiska element för digitala plattformar. Det kan inkludera allt från enkla bilder och logotyper till mer komplexa animeringar och interaktiva element. Men även formgivning för fysiska produkter med mera.

Flödesdesign handlar om att skapa en logisk och lättföljdlig struktur för hur en digital tjänst eller produkt ska användas. Vi ser till att processen för att nå målet för tjänsten eller produkten är så smidig och enkel som möjligt för användaren.

Processdesign handlar om att skapa en struktur för hur en digital tjänst eller produkt ska utvecklas och levereras. Vi ser till att alla olika delar av processen fungerar smidigt tillsammans och att alla involverade parter har den information och de verktyg som de behöver för att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

Gränssnittsdesign handlar om att skapa en användarvänlig och visuellt tilltalande design för hur användaren interagerar med en digital tjänst eller produkt. Vi ser till att gränssnittet är lätt att förstå och använda och att det ger en positiv användarupplevelse.

Vad väntar du på?

Ett tydligare tecken än det här behöver du inte. Kontakta oss nu så åker vi!

Är tanken marinerad eller behöver du mer kött på benen innan du kan ta beslut? Hör av dig till oss så berättar vi mer. 

Norrhavet symbol negativ

Du hittar chattsymbolen längst ned i höger hörn på skärmen.

AI