Vanliga frågor från prospekts

FAQ

Titta igenom våra vanligaste frågor, från våra priser till våra hur vi tänker och vad vi inte gör

Norrhavet har arbetat med 200+ kunder i norden. Ungefär 80% av våra kunder är snabbväxande kunder mer ett growth mindset, inkluderande SaaS, tjänstebolag och privatägda bolag. Vi har arbetat i Postalt, MedTech, Fintech, AI Tech, Blockchain, Foodtech där större delen är multinationella i någon form. 20% av våra kunder är direkta eller subrupper till myndighet, offentlig verksamhet eller verksamhet underställd en stad.

Våra kunder är drivna av tillväxt genom att göra nytta för sin målgrupp. Normalt arbetar vi mot exekutiva ledare som vill bygga sin vision och för att det ska bli lyckosamt så behöver du ha ett öppet sinne, mod att testa nytt. Du behöver också vara aktiv beslutsfattare, acceptera vår debitering och låta oss definiera problem och hitta rätt lösning samt implementera dessa.

I genomsnitt, mellan 3-6 personer kommer arbeta med projektet från vår sida. Projektledare, designers, skribenter, med flera. Fler talanger sätts in beroende på projektets natur och skala.

En omfattande re-branding från ax till limpa tar mellan 2-12 månader beroende på på storlek av re-branding, antalet komponenter som ska byggas samman och hur involverad du vill vara i projektet. Med vår Norrhavet-metod väljer du det själv. Normalt sker leveranserna löpande under projektet, på så vis sker utvecklingen parallellt med leveranserna, vilket gör att ni ständigt får nytt material att visa utåt under processen. 

Ett nytt varumärke för en startup, varumärke, eller liknande tar mellan 1-3 månader. En fullskalig webbplats tar 1-3 månader beroende på storlek och komplexitet.

En re-branding börjar på SEK 125 000 och slutpris beror på omfattningen och tidsåtgången. Vår minimidebitering för varumärkesproduktion är SEK 65 000. Projekt för webb börjar på SEK 70 000. För affärsutveckling debiteras löpande timkostnad. Alla priser är exkl. moms.

Det gör vi. Vi arbetar med bolag från seed och idéläge till venture-investerade startups som är redo att investera i ett varumärke som tar dem till toppen.

Ja, självklart. Strategi är grunden till all vår utveckling så vi använder oss av samma teknik som i alla andra projekt, i detta fallet väljer man då bort de delar som kommer efter strategiarbetet. Vi är glada att leda strategiarbetet tillsammans med er.

Både ja och nej. Normalt arbetar vi inte med enbart det kreativa efter strategin är satt eftersom vi inte har förmågan att påverka. Men vi erbjuder stöd genom vår etablerade Norrhavet-metod, vilket gör det möjligt för er att nyttja våra kreatörer. Stödet passar flera av våra kunder som redan har en marknadsavdelning som vill täppa till toppar i produktionen med en extern resurs.

Enkelt. Vi är inte den centrala punkten i projekten och behöver inte stå i rampljuset. Det är våra kunders funktion. Om de väljer att skicka en high-five eller en shoutout så är det givetvis fine, men vi behöver inte den uppmärksamheten. 

Vi är inte här för att vinna priser, få mest uppmärksamhet eller på något sätt hävda oss mot andra byråer. Det intresserar oss inte, vår tid ska gå till att bygga kundernas bolag och driva deras affärer.

Affärsutveckling

Nedan har vi samlat vanliga frågor gällande affärsutveckling

MarTech är en samling av teknologier, produkter och tjänster som är specifikt utvecklade för marknadsföring. MarTech inkluderar en rad olika tekniker, från automatiserad e-postmarknadsföring till avancerad dataanalys och kundsegmentering. MarTech-lösningar hjälper marknadsförare att samla in, organisera och använda data för att ta fram mer målinriktade och effektiva marknadsföringsstrategier.

Från ett affärsutvecklingsperspektiv är MarTech en viktig faktor för att kunna förbättra marknadsföringsresultaten och öka intäkterna. Genom att använda MarTech-lösningar kan företag få en bättre förståelse för sina kunder och ta fram mer målinriktade kampanjer. Dessutom kan MarTech-lösningar automatisera vissa rutiner och sparar därmed tid och resurser. Generellt sett kan MarTech hjälpa företag att förbättra sin marknadsföring, öka sin effektivitet och öka sin affärsutveckling

AI-baserad affärsutveckling är en form av affärsutveckling där tekniker som Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) och andra tekniker som är knutna till AI, används för att öka affärsmöjligheter och förbättra företags- och organisationsprestationer. Det handlar om att använda teknik för att lösa affärsrelaterade utmaningar och för att upptäcka och utnyttja nya affärsmöjligheter.

Inom AI-baserad affärsutveckling är det viktigt att förstå hur teknik kan användas för att automatisera, optimera och förbättra processer och verksamheter inom en organisation. Det kan till exempel handla om att använda teknik för att förbättra beslutsfattande genom att samla och analysera data på ett mer effektivt sätt, eller för att förbättra kundupplevelsen genom personligare och mer anpassade kommunikationer.

Genom att använda AI-teknik inom affärsutveckling kan företag och organisationer få ökad tillgång till information, öka effektiviteten, minska kostnader och förbättra beslutsfattande. Resultatet är en mer konkurrenskraftig organisation med förbättrade affärsmöjligheter och en förbättrad förmåga att leverera på kunders behov och förväntningar.

Att använda AI-teknik för affärsutveckling kan ske på många olika sätt, beroende på verksamheten och de specifika utmaningarna man står inför. En vanlig tillämpning är att använda AI för att analysera stora mängder data för att förstå kunders beteende och preferenser, vilket kan leda till bättre beslutsfattande hos våra kudner och mer anpassade produkter och tjänster. AI-teknik kan också användas för att automatisera processer, som att generera rapporter eller sortera information, vilket kan leda till ökad effektivitet och minskade kostnader. En annan användning är att använda AI för att förutsäga framtida trender och mönster, vilket kan hjälpa företag och organisationer att planera och förbereda sig för framtida utmaningar och möjligheter. Sammantaget använder vi på Norrhavet AI-teknik på många sätt för att stärka affärsutvecklingen och ge företag och organisationer en konkurrensfördel på den allt mer teknikdrivna marknaden.

En SaaS-strategi är en affärsstrategi som fokuserar på att använda programvara som en tjänst (Software as a Service) för att optimera företagets processer och öka produktiviteten. SaaS-strategier involverar användningen av cloud-baserade programvaror som kan nås från vilken enhet som helst, när som helst, så länge det finns en internetanslutning.

På Norrhavet är vi experter på SaaS-strategier och vi implementerar dem utifrån ett affärsutvecklingsperspektiv. Vi förstår hur viktigt det är att ha en effektiv SaaS-strategi för att optimera företagsprocesser och öka produktiviteten. Genom att arbeta tillsammans med företaget så utvärderar vi deras nuvarande system och processer, för att sedan skräddarsy en SaaS-strategi som är anpassad efter deras unika behov och mål. Vi är en pålitlig partner som alltid strävar efter att leverera resultat och hjälper företaget att uppnå sin fulla potential.

Machine Learning (ML) och Artificial Intelligence (AI) är ofta förväxlade begrepp, men det finns en viktig skillnad mellan dem.

Machine Learning är en del av AI, och handlar om att lära sig från data. Genom att använda algoritmer och statistisk modellering, kan en dator tränas att förutsäga framtida resultat baserat på historiska data. Det är en teknik som används för att förbättra beslutsfattande, automatisera processer och förbättra prediktiva modeller.

Artificial Intelligence, på den andra handen, är en bredare term som täcker en mängd olika tekniker och verktyg, inklusive Machine Learning. AI syftar till att skapa system som har den intellektuella förmågan att lösa problem och utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens, som exempelvis beslutsfattande, översättning, förståelse av tal och bilder, och kreativt tänkande.

När det gäller affärsutveckling, kan Machine Learning användas för att förbättra beslutsfattande och automatisera viktiga processer inom verksamheten. AI kan användas för att öka konkurrenskraften genom att förbättra beslutsfattande, öka effektiviteten, öka kundlojaliteten, och öka innovationen. Så, i ett affärsutvecklingsperspektiv, AI är en bredare term som täcker Machine Learning och andra tekniker och verktyg för att förbättra verksamheten.

Neural Science är en gren av neurovetenskapen som studerar hjärnans funktion och dess påverkan på beteenden hos människor. Inom affärsutveckling kan neural science användas för att förstå människors beteenden och preferenser när det gäller produkter och tjänster. Genom att använda tekniker som datamining, big data-analys och AI, kan företag samla in och analysera stora mängder data om användar-/konsumentbeteenden för att förbättra sina produkter och tjänster och på så sätt öka sin affärsutveckling.

Inom ett beteendeperspektiv är neural science viktigt eftersom det hjälper företag och organisationer att förstå vad som triggar beteenden hos människor och vad som påverkar deras beslut när de köper produkter och tjänster. Genom att använda denna kunskap, kan verksamheter anpassa sina marknadsföringsstrategier, produkter och tjänster för att bättre möta konsumenternas behov och preferenser.

Det är viktigt att notera att det inte är nödvändigt att genomföra fysiska tester för att använda neural science inom affärsutveckling. Normalt använder vi på Norrhavet neural science genom att samla in data om beteenden genom digitala medier, enkäter och andra onlineverktyg, vilket gör det möjligt att förstå beteenden utan att påverka dem på något sätt. På så sätt kan vi förbättra våra kunders  affärsutvecklingsstrategier på ett mer uthålligt och etiskt sätt.