Hur du bygger ett varumärke som inte passar alla

blogVarumärkeHur du bygger ett varumärke so...

Hur du bygger ett varumärke som inte passar alla

När du skapar ett varumärke som inte är skapt för att älskas av alla så är en av nyckelfaktorerna att du inte kan göra alla glada och det är avgörande för att man ska lyckas.

Termerna ”varumärke”, ”identitet”, ”branding” och ”logotyp” används rätt flitigt och det är bra ur flera aspekter för oss skapande bolag som designar framtidens bolag. Men de flesta bolagen slopar idag sin målgrupp (eller target audience) för att satsa på den breda massan där man har som strategi att leverera olika innehåll i olika kanaler för olika målgrupper.

Våra första tankar

När vi på Norrhavet tittar på ett varumärke så behöver vi reta ut ett par frågetecken innan vi börjar skapandeprocessen. Däribland målgruppen i detalj men också om varumärket är nytt, gammalt, om det ska levla upp och vad bolaget bakom varumärket har för avsikt med varumärket i långa loppet.

Vad får ägarna att "tända till"?

Men själva nyckel till ett lyckat varumärkesbyggande är i grunden rätt enkel — genom att svara på vad som driver dig som bolagsägare eller vad som får dig ”tända till”, så hittar vi rätt förutsättningar för drivet bakom varumärket och den kraften genomsyrar hela varumärket, från topp till tå.

Exemepel

Låt säga att ett företag vill skapa ett unikt brand som inte är för alla och det bolaget ska sälja coola accessoarer i form av handgjorda ringar och armband (som start), de har för avsikt att skapa små batcher av produkterna och fylla på med nya saker i butiken med jämna mellanrum.

Outcome

Vår outcome av den briefen skulle vara att fokusera på att skapa berättelser om personer som valde en annan väg i livet, om autenticitet, handlingskraft och den råa styrkan i att gå sin egen väg. Det är den kärnan vi skulle lyfta upp och låta genomsyra varumärket med och det är just den typen av historier som gör folk förbannade. Eftersom de går mot strömmen, att de frånskiljer sig normen och däri ligger nyckeln till framgång.

Ett annat exempel är Norrhavet

Ett annat exempel är hur vi bygger upp Norrhavet som brand — vi har valt en väg som inte passar alla, vi har gjort det tydligt på många plan att vi inte arbetar med kreti och pleti, att vi trots en uppdragsbeskrivning lägger budgeten där det behövs och innan man ens kommer i närheten av att jobba med oss måste gå igenom en kommitté som helt oberoende Norrhavet hjälper oss sålla mellan ax och limpa för att hitta smultronkorna där ute som förstår värdet i kvalitet, relationer och vår vision.

Workshops för modiga människor

Våra workshops blir som ett momentum för företaget och riktar sig till dig som vill utveckla företaget, en produkt eller en tjänst. Vi tummar inte på någonting och skrapar inte på ytan, vi går direkt på kärnan som leder till utveckling och arbetar runt den så ni snabbt kan dra nytta av den nya kunskapen.

Du måste vara modig för att bryta normen

För att skapa ett varumärke som inte är för alla måste du vara modig att bryta normen, gå ifrån det som upplevs normalt och dels nischa din målgrupp och bryta ned allt i beståndsdelar för att sedan bygga upp det igen:

Kända företag med hitte-på-namn, kombinerade namn eller namn med historiskt värde

Välja namn till en produkt

 • Vad driver bolaget?

 • Vad går ägarna igång på?

 • Vad går målgruppen igång på?

 • Vem är den idealiska kunden?

 • Finns det research om målgruppen?

 • Är produkten testad på målgruppen?

 • Hur skapar vi rätt känsla som attraherar målgruppen?

 • Hur får vi målgruppen att bli ambassadörer för varumärket utan att de tänker på att de är det?
 • Hur bryter vi mot alla tänkbara regler?

 • Vad finns det för gap kring marknadsaktiviteter som vi kan dra nytta av?

 • Vad särskiljer varumärket mot konkurrenterna?

 • Vad kan vi göra annorlunda?

 • Hur skapar vi en FOMO för produkten?

 • Hur ser varumärkesrösten ut?

 • Vilken känsla ska identiteten ha över tid?

Sluta skapa för vad alla människor vill ha, fokusera istället på att skapa det du själv vill ha som ägare till varumärket, för om du kan framhäva den egna känslan genom varumärket så kommer den känslan applicera sig som ett DNA i varumärket vilket kommer attrahera rätt sorts målgrupp. 

Nyckelkomponenter för att lyckas med att bygga ett varumärke som inte passar alla


 1. Hitta rätt röst och DNA i arbetet med varumärket
 2. Nischa målgruppen ned till beståndsdelar om vad som driver och attraherar
 3. Agera på beståndsdelarna och attraktionsfunktionerna
 4. Skapa en gedigen FOMO-strategi
 5. Hitta en känsla som passar varumärket
 6. Skapa känslan och marknadsföringen baserat på målgruppens attraktioner
 7. Arbeta datadrivet för att nå så mycket lärdomar som möjligt
 8. Justera innehåll och paketering baserat på lärdomarna (hela tiden)
 9. Var konkret och extremt tydlig i paketeringen

Är du en av de få som lyckas komma in på Norrhavet?

Det har vi ingen aning om, men om du vill lyckas med det du vill åstadkomma så tycker vi det är värt ett försök att ansöka om att bli kund. Vad är det värsta som kan hända? Att du får ett Nej? Och, testa söka igen då! Skicka en förfrågan till hey@norrhavet.com om du vill komma igång.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *