Vad vi gör ↬

Norrhavet hjälper snabbväxande verksamheter att etablera sig och förflytta sina varumärken på en föränderlig marknad. Vår expertis inom design, branding och AI-utveckling och webbutveckling gör oss till den perfekta partnern för att skapa värde och förflyttning.

Stora visioner kräver leveranser i världsklass

Vi är specialister på:

Design

Design är nyckeln till kundupplevelsen

Kundupplevelsen är grunden för att bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag och maximera kundlojaliteten. Våra seniora och kreativa designers använder insikter de hämtar från er, datapunkter från trender och målgrupp och omvandlar dessa till framgångsresor.

Vi arbetar med alla former av design, inklusive visuell design, gränssnittsdesign, produktdesign, videoskapande, paketering av kommunikation (copy) och varumärkesutvecklande där hela kunduppevelsen (CX) är inkluderad.

Branding

Nya varumärken och re-brands

Norrhavet arbetar med att skapa nya varumärken och re-branda etablerade varumärken som stagnerat. Med ett strategisk tillvägagångssätt hjälper vi verksamheter att skapa en stark och igenkännbar varumärkesidentitet som vi vet målgruppen kommer uppskatta.

I varumärkesarbetet spelar olika delar som research, insikter, purpose, vision, värden, beteende, definition, position, arkitektur och brand assets en viktig roll. Dessa element formar den totala upplevelsen av varumärket för målgruppen. Detta inkluderar även brand look and feel, det vill säga hur varumärket ser ut och känns, liksom logo system, art direction och brand guidelines, som alla bidrar till att skapa en konsekvent och igenkännbar varumärkesidentitet. Genom att ta hänsyn till alla dessa element kan företaget skapa en stark och igenkännbar varumärkesidentitet, som påverkar målgruppens upplevelse av varumärket på ett positivt sätt.

Webb

En bra webb är navet till fler affärer

En välutformad webbplats är avgörande för att skapa en bra kundupplevelse och öka affärsmöjligheterna. En webbplats som är användarvänlig, har bra innehåll och smarta konverteringsmöjligheter är nyckeln till att få fler affärer. Detta kräver att alla olika delar av webbplatsen samverkar på rätt sätt.

Teknik, design, marknadsföring och automationer är alla viktiga aspekter att ta hänsyn till, men det är även viktigt att allt fokuserar på användaren och dess behov. Detta innebär att man måste tänka på användarvänlighet, innehåll, konverteringsmöjligheter och hur allt samverkar med varandra för att skapa en så bra upplevelse som möjligt.

Sajten ska samverkar på rätt sätt och hjälpa verksamheten att nå fler kunder, öka försäljningen och bygga en starkare varumärkesidentitet. Genom att fokusera på användaren och dess behov skapar vi webbplatser som ger resultat och är en viktig del av företagets affärsstrategi.

AI-utveckling

Häng med eller gör plats för andra

Teknologins framtid väntar inte. Medan andra tittar på, är Norrhavet i förarsätet av AI-revolutionen. Vi tar er från nyfikenhet till ledarskap inom AI. Med oss blir ni inte bara del av framtiden; ni formar den. Det är här Norrhavet kommer in. Vi erbjuder en helhetslösning för AI, från strategisk planering till implementering och ständig optimering. Med vår onboarding-process får företag inte bara förståelse för AI’s potential, men även konkreta verktyg för att omsätta den i praktiken.

Vi är mer än bara en leverantör; vi är en långsiktig partner som hjälper er att framtidssäkra er verksamhet. Vi införlivar AI i företagskulturen, utbildar ledningen och arbetsstyrkan, och skräddarsyr en AI-strategi som är fokuserad på era unika behov och mål. Vi tar hänsyn till etiska överväganden, säkerställer datasekretess och skapar transparenta AI-modeller. Med Norrhavet kan ni vara säkra på att ni är på rätt kurs i er AI-resa.

AI