Vad vi gör ↬

Norrhavet hjälper snabbväxande verksamheter att etablera sig och förflytta sina varumärken på en föränderlig marknad. Vår expertis inom design, branding och affärsutveckling gör oss till den perfekta partnern för att skapa värde och förflyttning.

Stora visioner kräver leveranser i världsklass

Vi är specialister på:

Design

Design är nyckeln till kundupplevelsen

Kundupplevelsen är grunden för att bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag och maximera kundlojaliteten. Våra seniora och kreativa designers använder insikter de hämtar från er, datapunkter från trender och målgrupp och omvanldar dessa till framgångsresor.

Vi arbetar med alla former av design, inklusive visuell design, gränssnittsdesign, produktdesign, videoskapande, paketering av kommunikation (copy) och varumärkesutvecklande där hela kunduppevelsen (CX) är inkluderad.

Branding

Nya varumärken och re-brands

Norrhavet arbetar med att skapa nya varumärken och re-branda etablerade varumärken som stagnerat. Med ett strategisk tillvägagångssätt hjälper vi verksamheter att skapa en stark och igenkännbar varumärkesidentitet som vi vet målgruppen kommer uppskatta.

I varumärkesarbetet spelar olika delar som research, insikter, purpose, vision, värden, beteende, definition, position, arkitektur och brand assets en viktig roll. Dessa element formar den totala upplevelsen av varumärket för målgruppen. Detta inkluderar även brand look and feel, det vill säga hur varumärket ser ut och känns, liksom logo system, art direction och brand guidelines, som alla bidrar till att skapa en konsekvent och igenkännbar varumärkesidentitet. Genom att ta hänsyn till alla dessa element kan företaget skapa en stark och igenkännbar varumärkesidentitet, som påverkar målgruppens upplevelse av varumärket på ett positivt sätt.

Webb

En bra webb är navet till fler affärer

En välutformad webbplats är avgörande för att skapa en bra kundupplevelse och öka affärsmöjligheterna. En webbplats som är användarvänlig, har bra innehåll och smarta konverteringsmöjligheter är nyckeln till att få fler affärer. Detta kräver att alla olika delar av webbplatsen samverkar på rätt sätt.

Teknik, design, marknadsföring och automationer är alla viktiga aspekter att ta hänsyn till, men det är även viktigt att allt fokuserar på användaren och dess behov. Detta innebär att man måste tänka på användarvänlighet, innehåll, konverteringsmöjligheter och hur allt samverkar med varandra för att skapa en så bra upplevelse som möjligt.

Sajten ska samverkar på rätt sätt och hjälpa verksamheten att nå fler kunder, öka försäljningen och bygga en starkare varumärkesidentitet. Genom att fokusera på användaren och dess behov skapar vi webbplatser som ger resultat och är en viktig del av företagets affärsstrategi.

Affärsutveckling

Häng med eller gör plats för andra

Företag behöver vara i ständig förändringsrörelse för att kunna hänga med i en alltmer föränderlig värld och nå långsiktig framgång. Avvecklingen påbörjas oftast så snart förändringen är gjord, så det är viktigt att ständigt hitta nya sätt att utveckla företaget och hitta nya möjligheter att växa.

Det handlar om att affärsutveckla i alla led, från att hitta nya sätt att skapa värde och expandera till nya marknader, till att hitta nya sätt att samarbeta och använda ny teknik. Det handlar också om att förflytta sig och göra stora förändringar i företaget, och att ständigt förbättra processer och öka kvaliteten på sina produkter eller tjänster.

Norrhavet symbol negativ

Du hittar chattsymbolen längst ned i höger hörn på skärmen.