Skapa framtidens bolag i vårt Innovation Lab

Våra seniora Innovation Managers står redo att testa din affärsmodell, process, produkt, tjänst eller område. Bygga ett forum för frågorna, skapa engagemang eller kvalitetskontrollera.
Tre horisonter av Innovation

Innovation är inte svårt att implementera i verksamheten

De tre horisonterna av innovation är alla avgörande för vilken organisations överlevnad som helst. Men samtidigt behöver du inte göra allt samtidigt och det finns olika strategier för hur du får kontroll över dessa.

Innovation

Olika former av Innovation

De flesta företag arbetar i någon form med R&D, Innovation eller affärsutveckling och arbetet kan skilja sig rätt drastiskt åt mellan bolagen. 

Horisont 1

Många etablerade bolag är mycket bra på att driva den delen av sin affär som är kopplad till deras huvudprodukt/tjänst, deras core-business. Hela 80% av världens bolag gör utveckling här.

Horisont två

Ofta förknippad med innovationer som bolaget ska göra på sikt, i närtid eller implementera inom ett par år. Här arbetar 15% av bolagen aktivt i frågan.

Horisont 3

Dessa innovationer ligger långt fram i tiden och ofta förknippade med visioner, galna idéer och tekniker som ännu inte är skapta eller testade. Bara 5% av bolagen arbetar i det segmentet.

“En innovation kan vara en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, metodik eller teknologi som visar sig lovande. Men också något inte ännu identifierat."

Mattias Björk, VD Norrhavet

Så driver du Innovation

Du kan driva innovationsprojekt med ett specifikt mål i tanke eller helt utan ett definierat slutmål.

Så arbetar du med Innovation

Strukturerat eller kaos

Bara för att vi inte kan använda samma strukturer som vi använder till andra projekt betyder inte det att vi inte kan ha struktur i vårt innovationsarbete.

Tvärtom kan ett strukturerat innovationsarbete vara mer framgångsrikt än ostrukturerat.

Definierat slutmål

I en del fall har bolaget definierat mål som innovationen ska kopplas emot, det faller sig naturligt när innovationerna är närliggande verksamhetens huvudfunktion eller core-business. Här bryts projektet ned i olika delmål och gör det enklare för verksamheten att mäta baserat på tidigare metoder.

Ej definierat slutmål

När slutmålet inte är definierat måste vi istället testa oss fram och försöka hitta vår väg genom att utforska det vi försöker utveckla. Det innebär att vi kommer hamna snett ibland och behöver göra omtag för hitta ny riktning eller lägga ned projekt. Detta kräver ett objektivt tankesätt.

Ramverk

De flesta har en uppfattning om hur de vill att deras innovationsarbete ska se ut men vägen dit kan vara svår och snårig. Här är det viktigt att skapa ramverk och riktlinjer och definiera vad ni vill uppnå över tid och hur den strukturen ska se ut i bolaget.

Vart på karthalvan är du?

Hur långt har ni kommit?

I början, på gång, etablerad?

Vi är i början av Innovationsresan

Härligt, och kul att ni satt igång tankarna kring att Innovation krävs för bolagets överlevnad. Ni behöver stöd i processer, metodik, riktning, ramverk och definition av vad som ska uppnås.

Vi är igång redan och har lite koll

Då har ni garanterat stött på patrull och försökt hitta metoder som kanske inte alltid fungerar. Ni behöver stöd av coachning, vägledning, struktur och verktyg för engagemang och hitta ett processtyrt arbetssätt samt ett team som kvalitetssäkrar projekten.

Vi har ett etablerat innovationsarbete

Vilka horisonter är ni aktiva inom och hur effektiva är ni i arbetet? Arbetar ni nära organisationen med innovationsarbetet eller har ni frikopplat innovation i egen avdelning? Ni har garanterat behov av resurser, vägledning, coahning, verktyg, engagemang, testa idéer och en funktion som agerar som en kvalitetskontroll.

Vad är ditt nästa steg?

Låt oss snacka!

Oavsett vart i processen du befinner dig så kan våra experter inom Innovation hjälpa dig att närma dig dina mål snabbare! 

Vi kommer högst troligt ta med dig på en resa som kommer ha stor inverkan på er framtid.