Norrhavets metod ↬

Kunder älskar Norrhavets metod eftersom det ger dem valfrihet i hur de vill delta i projektet.

Maximera din ROI genom att investera i stark branding

Norrhavets metod är eftertraktad

Norrhavets metod är en unik lösning för kunder som söker en metod som kan anpassas efter deras unika behov och önskemål. Syftet med metoden är att ge kunderna möjlighet att vara så involverade som de önskar i projektet, samtidigt som de får tillgång till Norrhavets experter och nätverk för att säkerställa att projektet genomförs på ett kvalitativt sätt.

Norrhavets metod är en unik lösning för kunder som söker en metod som kan anpassas efter deras unika behov och önskemål. Syftet med metoden är att ge kunderna möjlighet att vara så involverade som de önskar i projektet, samtidigt som de får tillgång till Norrhavets experter och nätverk för att säkerställa att projektet genomförs på ett kvalitativt sätt.

Med Norrhavets metod kan kunderna välja mellan att ge oss full kontroll över projektet, att samarbeta med oss för att säkerställa att projektet genomförs enligt deras önskemål eller att få stöd och rådgivning från oss. Detta ger kunderna möjlighet att anpassa sin delaktighet i projektet till deras specifika förutsättningar och begränsningar.

Förutom den unika flexibiliteten erbjuder Norrhavets metod också tidseffektivitet och kvalitet i projektgenomförandet. Detta är viktigt för kunder som vill nå sina mål och leveranser på ett kvalitativt sätt, och samtidigt ha tid att fokusera på andra aspekter av verksamheten.

Att välja Norrhavets metod är ett val för kunder som söker en anpassningsbar, tidseffektiv och kvalitativ lösning för sina projektbehov. Vi är stolta över att kunna erbjuda denna unika metod till våra kunder och ser fram emot att hjälpa dem att nå sina mål och leveranser.

Med Norrhavets metod väljer du själv hur involverad du vill vara i ett projekt med oss

(1) Insyn

Det här alternativet ger Norrhavet all kontroll från idé, planering, genomförande och leverans. Ni får endast insyn när beslut måste tas i de olika faserna. 

Passar dig som:

 • vågar släppa kontrollen
 • har tillit till vår kreativa förmåga
 • har tillit till vår förmåga att leverera
 • har modet att ta nästa steg utan kontroll

(2) Samarbete

Det här alternativet gör dig och Norrhavet till partners, vi samverkar genom projektet och arbetar agilt för att verkställa målen och leveranserna.

Passar dig som:

 • vill ha kontroll
 • har tillit men vill kunna bestämma riktning
 • har mod men värdesätter struktur och förutsägbarhet

(3) Stöd

Det här alternativet ger dig tillgång till Norrhavets experter, samarbetspartners och nätverk. Du får möjlighet att nyttja vår kunskap i ditt projekt.

Passar dig som:

 • vill ha ett bollplank
 • vill veta om riktningen är rätt
 • ha lite mer kött på benen
 • stöd från extern expert

Fördjupa dig

Norrhavetmetoden

Med vårt insynsalternativ, ger vi kunden full insyn i projektets gång samtidigt som vi tar ansvar för allt från idé, planering, genomförande, leverans och uppföljning. Vår expertis och erfarenhet garanterar att projektet genomförs på ett kvalitativt sätt med fokus på er vision och målsättning, målgruppens behov, marknadstrender, syfte och data.

Detta alternativet passar kunder som vågar släppa kontrollen, har tillit till vår kreativa förmåga, har tillit till vår förmåga att leverera, och har modet att ta nästa steg utan kontroll. Kunden får möjlighet att ta del av projektet utan att behöva ta ansvar för alla detaljerna. Och med projektets gång så får du lagom stor insyn i viktiga strategisk aspekter och projektriktning.

Exempel:

Brandinguppdrag: Genom en djupintervju med er, samlar vi in data från er, er målgrupp, trender och er vision, samt viktiga aspekter runt projektet och projektets mål. Dessa fakta använder vi sedan för att skapa rätt förutsättningar för ert varumärke, oavsett om det handlar om ett helt nytt varumärke eller en re-brand av ett befintligt. Norrhavet väljer riktning för varumärket och identiteten och presenterar ett konkret underlag efter att vårt underlag genomgått en granskning av en testgrupp. Testgruppens funktion avsikt är att ge en indikation motsvarande marknadens respons. Baserat på deras feedback, fortlöper arbetet tills vi har ett färdigt underlag som ni får av oss.

Designuppdrag: Vi börjar med att intervjua personer som har kunskap om er vision, normalt VD, styrelse eller ledning, alternativt nyckelpersoner. Utifrån deras insikter tittar vi på omvärlden och målgruppens behov, för att sedan designa det som projektet innefattar. Detta kan vara allt från ett koncept för hur ett kontor ska se ut till gränssnitt för ett faktureringssystem eller fullskaliga kundresor genom ert företags tjänster. Efter att vi har skapat underlagen, genomför vi tester mot en testgrupp som representerar marknaden i stort. Baserat på deras feedback, justerar vi och testar igen, tills vi har ett klart underlag att visa er.

Webbprojekt: Vi börjar med en djupintervju där teknik, innehåll, målgrupp, kopplingar, system, syfte, budskap och kommunikation ligger i fokus, tillsammans med kundresan. Vi fokuserar på vad ni vill uppnå och hur vi kan nå det målet, samt ert framtida behov och målgruppens behov. Vi lägger sedan till mänskligt beteende i form av känslor, användande, vanor, och så vidare, för att därefter paketera era tjänster och produkter, samt kommunikation för att verkställa ett bra underlag som är tydligt för er och besökaren på webbplatsen. Givetvis tillsammans med teknik, system som ska prata med varandra och kopplingar som skapar helhet för er produkt. Alla dessa delar mynnar ut i den viktigaste aspekten: den samlade upplevelsen kring kundupplevelsen i er produkt. Kod valideras löpande, liksom kundupplevelsen och det visuella, tillsammans med en oberoende testgrupp.

Affärsutveckling: Affärsutvecklingsuppdragen är ofta konsultbaserade och kan innefatta olika typer av uppdrag så som strategi, paketering av tjänster, hitta nya affärsområden, hitta nya inkomstströmmar, skapa fler produkter/tjänster eller liknande.

Det är inte ovanligt att vi tar full kontroll över den här situationen hos våra kunder, eftersom de normalt inte har kompetensen eller orken att driva affärsutvecklingen själv. Vi inleder alltid med att kolla nuläge, övergripande mål, vad som fungerar idag, vad som inte fungerar, vad som gjort historiskt och vilka kulturer vi behöver hantera i förändringsarbetet. Där möter vi strategier, mål, visioner, marknader, osv tillsammans med målgruppens underliggande behov och hur vi kan använda gap på marknaden för att skapa och maximera affärsnyttan. Här har vi också mycket verktyg att använda för att validera att riktningen och att det blir rätt form av affärsutveckling för verksamheten så inte arbetet blir förgäves. 

Det här alternativet ger dig och Norrhavet möjlighet att samarbeta och arbeta som partners genom hela projektet. Vi arbetar agilt för att säkerställa att målen och leveranserna blir verkställda. Detta alternativet ger dig möjlighet att ha kontroll över projektet samtidigt som du kan bestämma riktningen för projektet. Samtidigt värdesätter vi båda att struktur och förutsägbarhet blir säkerställda och att projektet genomförs på bästa möjliga sätt. Detta alternativet passar dig som vill ha kontroll men samtidigt har tillit till vår kompetens och erfarenhet och som värdesätter att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål.

Exempel

Brandinguppdrag: I ett brandingprojekt där vi samarbetar med kunden så inleder vi med att tillsammans identifiera målgruppen och deras behov, samt undersöka aktuella trender och visionen för varumärket. Sedan arbetar vi tillsammans för att utveckla olika förslag, som testas mot en liten testgrupp för att iterera snabb feedback från marknaden. Detta mynnar ut i ett nära arbete där förslag och slutleverans växer fram.

Designuppdrag: I ett designprojekt där vi samarbetar med kunden, så börjar vi med att tillsammans identifiera visionen och de personer som sitter på kunskap om den. Sedan arbetar vi tillsammans för att undersöka omvärlden och målgruppens behov, och skapar sedan olika förslag för det projekt som ska genomföras. Dessa förslag testas mot en testgrupp som representerar marknaden för att få feedback. Det kan handla om allt från gränssnitt av kundens system eller tjänst, till paketering av produkter/tjänster eller webbprojekt, eller för den delen andra designprojekt och där resultaten uppnås gemensamt.

Webbprojekt: I ett samarbete för webbprojekt inleder vi med en gemensam workshop eller i en djupintervju där vi tillsammans identifierar målgrupp, syfte, budskap, teknik och kundresan med stora penseldrag. Vi arbetar tillsammans för att skapa en gemensam strategi och plan för projektet, och säkerställer att alla delar av projektet, inklusive innehåll, design och teknik, är samordnade för att nå de fastställda målen.

Vi arbetar agilt för att kontinuerligt anpassa och justera projektet tillsammans baserat på den plan vi sätter, där alla vet vad som ska göras för att komma i mål med projektet. Vår oberoende testgrupp gör tester löpande och ger oss en indikation på hur marknaden kommer ta emot projektet vid lansering. 

Affärsutveckling: När det gäller affärsutvecklingsprojekt så arbetar vi tätt tillsammans med våra kunder för att skapa en gemensam bild av nuläget och vart man vill ta verksamheten. Vi utför en djupdykning i affärsstrategi, paketering av tjänster, möjliga nya affärsområden och inkomstströmmar och hjälper till att identifiera och utveckla nya produkter och tjänster. Genom agilt arbetssätt så arbetar vi tillsammans med kunden för att kontinuerligt justera och förbättra alla delar i projektet, samtidigt som vi testar mot en oberoende testgrupp för att säkerställa att vi är på rätt väg att nå våra mål.

Med vårt stödalternativ får kunden tillgång till våra experter, samarbetspartners, verktyg och nätverk. Vår kunskap och erfarenhet ger kunden möjlighet att få stöd från externa experter och säkerställa att projektet är på rätt väg och att riktningen blir rätt. Samt att frågeställningen är korrekt så ni gör rätt saker. Vi hjälper kunderna att identifiera möjligheter och utmaningar, samt att hitta lösningar för att nå verksamhetsmålen. 

Exempel:

Brandinguppdrag: Vi erbjuder stöd i form av rådgivning och feedback under projektets gång. Antigen mot extern byrå, internt team eller om ni har en extern konsult som utför arbetet. Vi hjälper er att identifiera och förstå målgruppen och deras behov, samt att utveckla en strategi för att nå dem på ett effektivt sätt genom branding. Vi säkerställer att ni håller rätt kvalitet, uppnår rätt resultat och ni har ett bollplank i det löpande varumärkesarbetet. Vi kan också hjälpa till med att testa det nya varumärket mot våra testgrupper. Det kvalitetssäkrar leveransen eftersom ni får feedback innan lansering, motsvarande marknadens respons.

Designuppdrag: Vi erbjuder kunderna stöd i form av rådgivning och feedback under projektet designprocess. Vi hjälper er att identifiera och förstå målgruppen och deras behov, samt att utveckla en designstrategi för att nå dem på ett effektivt sätt. Vi kan också hjälpa dig med att testa olika förslag och koncept för att se vilket som fungerar bäst. Samt ge stöd i vad ni behöver för att bli heltäckande för leveransen så ni inte missar någon vital del eller glömt en viktig frågeställning som gör att ni hamnar efter i projektet.

Webbprojekt: I det här alternativet är Norrhavets roll att erbjuda stöd och expertis till ert team. Ert team eller resurs kan nyttja våra experter och kan bolla tankar, idéer, förslag, koncept, kundresor och andra viktiga aspekter. Men även tekniska delar så som val av plattform, API:er, systemimplementation och så vidare. Ni kan också få hjälp med att validera er produktion och testa alla delarna av projektet samt erbjuda vår oberoende testgrupper. Vårt stöd bidrar till att teamet täcker upp frågeställningar och den kreativa höjden på leveransen och slutprodukten.

Affärsutveckling: I det här alternativet ger vi er tillgång till vår expertis och nätverk inom affärsutveckling. Vi kan hjälpa er med stöd i att  identifiera nya affärsområden, hitta nya inkomstströmmar, skapa fler produkter/tjänster, eller liknande, så ni får rätt underlag och frågeställningarna blir rätt och att ni löser rätt sorts problem eller hinder.Vi ger er stöd och rådgivning under hela processen, samtidigt som ni behåller den sista beslutsmakten. Detta alternativet passar er som vill ha ett bollplank, vill veta om riktningen är rätt, ha lite mer kött på benen och stöd från en extern expert.

Vad väntar du på?

Nu vet du hur mycket tid du själv behöver lägga i projektet. Dags att köra igång!

Är tanken marinerad eller behöver du mer kött på benen innan du kan ta beslut? Hör av dig till oss så berättar vi mer. 

Norrhavet symbol negativ

Du hittar chattsymbolen längst ned i höger hörn på skärmen.