Effektivare tjänsteutveckling

Har du en tjänst eller produkt som behöver utvecklas för att möta marknadens behov? Då har vi förutsättningarna för att du ska lyckas!

Vi kallar alla former av utveckling, oavsett om det är affärsutveckling, tjänst- eller produktutveckling för tjänsteutveckling.

För oss handlar allt om tjänsteutveckling i någon form när det är dags för er att ta nästa steg som bolag. Det kan handla om att uppdatera något för att passa marknaden, till att paketera ett tjänsteerbjudande, till att produktutveckla innovativa lösningar som ännu inte skapats. Vi vet vad som fungerar och hur man tar sig från A till B på så kort sikt som möjligt men där man också tar med sig det strategiska och kreativa. 

Utveckla nytt

När det är dags att omvandla visionära idéer till konkreta lösningar, står Norrhavet redo. Vi hjälper er att ta er vision från diffus tanke till handfast produkt eller tjänst. Detta kan ske i samarbete med er eller som ett uppdrag där vi ansvarar för hela skapandeprocessen.

Utveckla nytt kan vara:

 • Idégenerering och konceptualisering baserade på visionära tankar
 • Blue Ocean-strategier med prototyper och demos
 • Konkretisering och paketering av tidiga idéer
 • Utveckling av nya tjänster eller produkter
 • Wireframing och MVP-demos för att förbereda för affärsutveckling
 • Visualisering av visionära idéer

Utveckla befintligt

Vår expertis omfattar även att effektivisera och förbättra befintliga produkter och tjänster. Vi är skickliga på att identifiera och navigera genom utmaningar som legacy system kan medföra och använda modern teknologi som AI för att uppnå bättre prestanda.

Utveckla befintligt kan vara:

 • Plattformsbyte för förbättrad teknisk prestanda
 • UX- och UI-förändringar för förbättrad användarupplevelse
 • Parallell utveckling för att effektivisera processer
 • Implementeringar och automationer som ökar effektiviteten
 • Nya metoder för att accelerera uppskalning
 • Paketering av tjänsteerbjudandet för tydligare kommunikation

Implementera AI

Artificiell intelligens (AI) är en kärnkomponent i modern affärsutveckling. På Norrhavet integrerar vi AI för att förbättra produkter och skapa nya lösningar, vilket hjälper ert företag att ligga i teknikens framkant. Vårt expertteam är redo att utforska och implementera AI:s potential i er verksamhet.

AI-utveckling kan innebära för er?

 • Snabbare och mer träffsäkra resultat
 • Komplettering av befintliga tekniker för förbättrad effektivitet
 • Utveckling av egna LLM:er för unika behov
 • Chattbotar för automatiserad kundservice
 • Unika agenter för specifika uppgifter
 • Acceleration mot fler marknader
 • Nya funktionsimplementationer på befintliga plattformar
 • Utbildningar och workshops för att öka AI-förståelsen

Paketera tjänster/produkter

Många företag kämpar med att kommunikativt och visuellt förpacka sina erbjudanden på ett sätt som engagerar och är begripligt för målgruppen. Norrhavet erbjuder expertis inom paketering för att tydliggöra och optimera hur era produkter och tjänster presenteras.

Paketering av tjänst/produkt kan innebära:

 • Analys av hinder som påverkar produktförståelsen
 • Översyn/kartläggning av tidigare produkt/tjänstepresentationer
 • Utredning av försäljningsdata
 • Intervjuer med intressenter och målgrupp
 • Detaljerad tydliggörande av hur produkter och tjänster fungerar
 • Segmentering av marknader och målgrupper
 • Utveckling av ny kommunikation riktad mot specifika målgrupper
 • Ny framställning av produkternas syfte för att förbättra förståelsen
 •  

En ny betalningsstandard från PostNord Strålfors

Behandla muskuloskeletala smärtor med hjälp av AI.

Ska vi slå följe?

Kom igång med AI

Är tanken marinerad eller behöver du mer kött på benen innan du kan ta beslut? Hör av dig till oss så berättar vi mer. 

AI